MENU

PUSAT SETEMPAT ( OSC )

Bil
Definisi
Piagam (ADA RT)
1
Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubahsyarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
111 HARI
2
Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
111 HARI
3
Perihal Tanah ( Pecah Sempadan dan Ubah Syarat) + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
111 HARI
4
Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan
108 HARI
5
Perihal Tanah (Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan
111 HARI
6
Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan
111 HARI
7
Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
80 HARI
8
Perihal Tanah (Pecah Sempadan + Ubah Syarat) + Kebenaran Merancang
108 HARI
9
Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula) + Kebenaran Merancang
108 HARI
10
Kebenaran Merancang + Pelan Bangunan
69 HARI
11
Kebenaran Merancang + Pelan Kejuruteraan
80 HARI
12
Pelan Bangunan + Pelan Kejuruteraan
80 HARI
13
Perihal Tanah (Pecah Sempadan dan Ubah Syarat)
108 HARI
14
Perihal Tanah (Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula)
108 HARI
15
Kebenaran Merancang
57 HARI
16
Pelan Landskap
57 HARI
17
Pelan Nama Taman
57 HARI
18
Pelan Nama Jalan
57 HARI
19
Pelan Kejuruteraan (PJ) termasuk Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan dan Parit, Pelan Lampu Jalan
57 HARI
20
Pelan Kerja Tanah
57 HARI
21
Pelan Jalan  dan Perparitan dan Pelan Lampu Jalan
57 HARI
22
Pelan Lampu Jalan
57 HARI
23
Pelan Jalan dan Perparitan
57 HARI
24
PelanKerja Tanah + Pelan Jalan Dan Perparitan
57 HARI
25
Pelan Bangunan (PB)
69 HARI
26
Permit Untuk Pembinaan Kecil atau Perubahan dan Tambahan Kecil selaras UUK 18, UKBS 1984
69 HARI
27
Permit Sementara untuk Bangunan/Struktur Sementara selaras UUK 19, UKBS 1984
69 HARI

Pautan Laman