MENU

Logo

 

 

Maksud Logo

Logo

Maksud

 Bulan sabit dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi
 Melambangkan kecekapan pentadbiran berasaskan kemajuan sains dan teknologi
 Melambangkan perpaduan tiga kaum (National)
 Warna biru melambangkan keharmonian dan keamanan dalam hidup
 Warna merah melambangkan sifat berani dan bercita-cita tinggi
 Warna kuning melambangkan kesetiaan kepada raja

Pautan Laman