MENU

VISI

" Menjadi Pihak Berkuasa Tempatan Yang Dinamik,Efisyen Dan Efektif Dalam Mentadbir Urus Perbandaran Yang Mampan Berteraskan Pelancongan Menjelang Tahun 2020. "

 

MISI

" Memperkasa Pengurusan Dan Perkhidmatan Teras Serta Mengukuhkan Sektor Pelancongan Daerah Demi Kesejahteraan Hidup Masyarakat. "

 

Pautan Laman