MENU

Perkembangan Penguasa Tempatan Tangkak

1937: Lembaga Bandaran (Akta Lembaga Bandaran Bab 118)

1952: Ordinan Majlis Tempatan 1952, Majlis Tempatan ditubuhkan

1973: Akta Kerajaan Tempatan (Peruntukan-peruntukan Sementara)

1976: Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171) 1976

1976 : Majlis Daerah Muar Utara (1.08.1976)

2001 : Pertukaran nama kepada Majlis Daerah Tangkak (1.04.2001)

2009: Pertambahan kawasan Kesang dalam Pentadbiran MDT (01.01.2009)

Majlis Daerah Tangkak merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Negeri Johor yang semakin berkembang pesat peranannya dan mempunyai kekuatan yang tersendiri. Selain daripada mempunyai Gunung Ledang yang kaya dengan ciri-ciri estetika dan hutan semula jadi di peringkat kebangsaan dan luar negara, Daerah Tangkak khususnya Bandar Tangkak merupakan satu bandar yang terkenal dengan bahan tekstil yang banyak pilihan dan murah.
Bandar Tangkak juga telah mendapat jolokan ‘Syurga Tesktil’ dan sentiasa menjadi tumpuan orang ramai daripada seluruh Malaysia.
 

Selaras pengisytiharan menjadi Daerah Ledang pada 09.06.2008, Majlis Daerah Tangkak terus mengorak langkah maju kehadapan dari pelbagai sudut pembangunan, akademik, infrastruktur, sosio-ekonomi dan sebagainya. Maka ciri-ciri antara lainnya telah menjadikaan Majlis Daerah Tangkak akan terus bertambah maju dan berkembang pesat. Berkuatkuasanya pewartaan pada 17.12.2015, nama Daerah Ledang telah ditukarkan kepada Daerah Tangkak sebagaimana keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor

  • Daerah Ledang juga telah diiktiraf oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sebagai “Bandar Mampan “ di Peringkat kebangsaan pada tahun 2013, 2014 dan 2015.

 

Pautan Laman