MENU
Bil
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2018
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Nota
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 E-Jawab
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0  
2
 E-Borang
25
6
3
1
15
4
 24 6 32 7 0 0  
3
 E-Bayaran
13
3
11
3
12
3
 16 4 6 1 12 3  
4
OSC Online
46
11
29
8
41
10
40 10 59 14 32 9  
5
 AWDIP
35
 
36
1
30
1
38   40   28    
6 GeoLedang 327

79

327 80 325 82 327 79 327 77 327 88  
 
Jumlah
487
100
408
100
417
100
  100   100   100  

 

 

Bil
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2018
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Nota
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 E-Jawab
0 0 0 0 0   0   0   0    
2
 E-Borang
0 0 0 0                  
3
 E-Bayaran
15 4                      
4
OSC Online 33 9 65 15                  
5
AWDIP 39   48   15   5            
6 GeoLedang 333 87 367 85                  
 
Jumlah
 
100
  100                  
   
JUMLAH KESELURUHAN TRANSAKSI TAHUN 2018
 

Pautan Laman