MENU
BIL SENARAI UNDANG-UNDANG KECIL DI MAJLIS DAERAH TANGKAK
1.

Undang-undang Kecil Pasar (MDT) 2017

2.

Undang-Undang Kecil Penjaja (MDMU) 1981

3.

 Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDMU) 1981 

4.

Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan di bawah Akta Kerajaan Tempatan (MDMU) 1988

5.

Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan di bawah Akta  Jalan, Parit dan Bangunan (MDT) 2017

6. Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan, Perindustrian dan Profesyen (MDT) 2017
7.

Undang-Undang Kecil Iklan (MDMU) 1981

8.

Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MDT) 2017

9.

Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDMU) 1988

10.

Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MDT) 2017

11.

Undang-Undang Kecil Pembuangan , Pemungutan dan Pelupusan Sampah Sarap (MDMU)1985

12.

Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MDT) 2017

13.

Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDT) 2014

14.

Undang-Undang Kecil Taman (MDMU) 1987

15.

Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (MDMU) 1995

16.

Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MDMU) 1995

17.

Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

18.

Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan mengenai Tempat Letak Kereta (Pindaan MDT ) 2009

19.

Undang-Undang Kecil Pasar Malam / Sehari (MDT) 2003

20.

Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MDT) 2003

21.

Undang-Undang Kecil Untuk Mendapatkan Tunggakan (MDT) 2004

22.

Undang-Undang Kecil Vandalisme (MDT) 2017