MENU

PERKHIDMATAN

PERINCIAN

KEKERAPAN

 

Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal (2+1)

Sisa Dapur, Sisa Makanan, Bahan-Bahan Kotor Dan Lampin Pakai Buang

2 kali seminggu

(rujuk Papan Tanda Jadual Taman Perumahan)

Barang Kitar Semula, Sisa Pukal Dan Sisa Kebun

1 kali seminggu

(rujuk Papan Tanda Jadual Taman Perumahan)

 

Perkhidmatan Pembersihan Awam

Longkang Awam

1 kali sebulan

Pemotongan Rumput di Tempat Awam

2 kali sebulan

Portal Aduan

www.aduansisa.my

 

Talian Aduan

1-800-88-7472

 

Telefon

07-2226476

 

Web Rasmi

www.swcorp.gov.my

 

Muat turun flyers SWCorp