MENU
No
Aplication
Number Of 2016
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jumlah
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 E-Jawab
20 14
15
22
10
19
 19 25 3 10 4 16  
2
 E-Borang
80
55
20
29
17
32
 23 30 12 41 0 0  
3
 E-Bayaran
13
9
11
16
12
23
 16 21 6 21 12 48  
4
 F1 Payment
30
21
17
25
9
17
 10 13 5 17 7 28  
5
 FMS
3
2
6
9
5
9
 8 11 3 10 2 8  
 
Jumlah
146
100
69
100
53
100
 76 100 29 100 25 100  

 

 

No
Aplication
Number Of 2016
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 E-Jawab
                         
2
 E-Borang
                         
3
 E-Bayaran
                         
4
 F1 Payment                          
5
 FMS                          
 
Jumlah
 
 
                     
   
JUMLAH KESELURUHAN TRANSAKSI TAHUN 2013