MENU

MAJLIS DAERAH TANGKAK

84900 TANGKAK, JOHOR DARUL TA'ZIM

NO.TELEFON: 06-9781261

HOTLINE: 1-800-88-0442

NO.SAMBUNGAN JABATAN/BAHAGIAN/UNIT
0 KHIDMAT PELANGGAN
1 UNIT ADUAN
2 JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
3 JABATAN KEJURUTERAAN
4 JABATAN KEWANGAN
5 JABATAN PERANCANG BANDAR DAN LANSKAP
6 JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
7 UNIT PERHUBUNGAN AWAM DAN KORPORAT
8 UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)
9 JABATAN PELESENAN DAN PENGUATKUASAAN
  ADUAN WHATS APP MDT: 019-3361020