MENU

1) Perintah-Perintah Am

2) Peraturan-Peraturan Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan dan   Tatatertib) 1988

3) Arahan Perbendaharaan, Akta Prosedur Kewangan 1957, Pekeliling Perbendaharaan dan  Pekeliling Kontrak Perbendaharaan.

4)Arahan Perkhidmatan

5) Akta Kontrak 1950

6) Akta Pengambilan Tanah 1960

7) Perlembagaan Persekutuan

8) Polisi Dan Arahan Pentadbiran Oleh Pengurusan Tertinggi /Majlis

 

Peruntukan Tempat Letak Kereta

Bil Kod Akta/UUK/Perintah Keterangan Akta/UUK/Perintah
1 Perintah 8(3) (a)TIDAK MEMPAMERKAN KUPON YANG DIKELUARKAN OLEH MAJLIS ATAU SYARIKAT PENGENDALI SEMASA MELETAKKAN KENDERAAN BERMOTOR DI DALAM PETAK KERETA BERKUPON;
2 Perintah 17 (b) MEMPAMERKAN KUPON LETAK KERETA YANG TELAH TAMAT TEMPOH YANG DIBENARKAN;
3 Perintah 14(1) (c) MEMPAMERKAN KUPON LETAK KERETA DI DALAM KEADAAN DI MANA KUPON LETAK KERETA TERSEBUT TIDAK DAPAT DIKENAL-PASTI ATAU DILIHAT OLEH PEMBANTU PENGUATKUASA (TEMPAT LETAK KERETA) SEMASA MENJALANKAN PEMERIKSAAN
4 Perintah 12(2) (d) MEMPAMERKAN KUPON LETAK KERETA TANPA MEMBUAT PENANDAAN YANG BETUL
5 Perintah 37(e) (e) MELETAKKAN KENDERAAN BERMOTOR DI LUAR DARI PETAK LETAK KERETA DI TEMPAT LETAK KERETA
6 Perintah 21(1) (f) MENGHALANG PETAK LETAK KERETA
7 Perintah 6(2) (g) KENDERAAN BERMOTOR YANG DILETAKKAN TIDAK MENGIKUT ARAH LALULINTAS
8 Perintah 31 (h) BERNIAGA DI TEMPAT LETAK KERETA
9 Perintah 37(a) (i) MELETAK KENDERAAN BERMOTOR YANG MENGHALANG PILI BOMBA
10 Perintah 37(b) (j) MELETAK KENDERAAN BERMOTOR DI KAWASAN KAKI LIMA/SIAR KAKI
11 Perintah 37(c) (k) MELETAK KENDERAAN BERMOTOR DI TEMPAT LETAK KERETA BERMUSIM TANPA PAS BERMUSIM YANG SAH
12 Perintah 37(d) (l) MELETAKKAN KENDERAAN BERMOTOR DI TEMPAT SELAIN DARI YANG DI TETAPKAN BAGI JENIS KENDERAAN ITU
13 Perintah 37(f) (m) MEMPAMERKAN KUPON YANG TIDAK SAH SEMASA MELETAK KENDERAAN BERMOTOR DI PETAK LETAK KERETA DI TEMPAT LETAK KERETA

*Lain-Lain Undang-Undang/ Peraturan Berkaitan Yang Dikeluarkan Dari Masa Ke Semasa.