MENU

1) Perintah-Perintah Am

2) Peraturan-Peraturan Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan dan   Tatatertib) 1988

3) Arahan Perbendaharaan, Akta Prosedur Kewangan 1957, Pekeliling Perbendaharaan dan  Pekeliling Kontrak Perbendaharaan.

4)Arahan Perkhidmatan

5) Akta Kontrak 1950

6) Akta Pengambilan Tanah 1960

7) Perlembagaan Persekutuan

8) Polisi Dan Arahan Pentadbiran Oleh Pengurusan Tertinggi /Majlis

 

*Lain-Lain Undang-Undang/ Peraturan Berkaitan Yang Dikeluarkan Dari Masa Ke Semasa.