MENU

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA MENAIKTARAF LANSKAP DI LAMAN RIVERA, TANGJUNG AGAS, TANGKAK (LAWATAN TAPAK:14.07.2022)

Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontrak yang berdaftar di Majlis Daerah Tangkak, serta memiliki Sijil-sijil di bawah Sistem Satu Pendafaran Kontraktor (SSPK) iaitu Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SSPK) oleh CIDB, Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB, Sijil Suruhanjaya Tenaga Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK dalam Gred dan Kategori dan telah dibuat pendaftaran dengan JCCD yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja sebagaimana berikut:-

Bil Sebutharga Butiran Tawaran /Tajuk Kerja Gred Kategori/ Pengkhususan Tarikh dan Masa Lawatan Tapak (WAJIB) Harga (RM)
MDT 13-14/1/2 Kerja-kerja Menaiktaraf Lanskap Di Laman Riera, Tanjung Agas, Tangkak, Johor Darul Ta'zim. G2

CE14 (Lanskap)

 

CE21 (Kerja-kerja am kejuruteraan awam)

14.07.2022 (Khamis)

 

Jam: 10.00 pagi

 

Lokasi : Laman Rivera, Tanjung Agas, Tangkak, Johor Darul Ta'zim

 

Lawatan Tapak Adalah WAJIB.

*Sebutharga tidak di jual kepada pembida yang gagal menghadiri sesi lawatan tapak tersebut.

50.00

 

Tender Ref: 
MDT 13-14/1/2
Tender Closing Date: 
Thursday, 21 July 2022