MENU

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (PROJEK) MAJLIS DAERAH TANGKAK

Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontrak yang berdaftar di Majlis Daerah Tangkak, serta memiliki Sijil-sijil di bawah Sistem Satu Pendafaran Kontraktor (SSPK) iaitu Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SSPK) oleh CIDB, Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB, Sijil Suruhanjaya Tenaga Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK dalam Gred dan Kategori dan telah dibuat pendaftaran dengan JCCD yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja sebagaimana berikut:-

Tender Ref: 
MDT(SH)15-26/2022/PRROJEK
Tender Closing Date: 
Monday, 1 August 2022