MENU

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor  Bumiputera yang berdaftar dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) dan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) mengikut kelas pendaftaran sebagaimana disyaratkan dalam tawaran yang masih sahtempohnya dan layak untuk menyertai kerja-kerja yang ditawarkan sebagaima na berikut :-