MENU

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor  Bumiputera yang

berdaftar dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) dan LEMBAGA

PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) mengikut kelas

pendaftaran sebagaimana disyaratkan dalam tawaran yang masih sah

tempohnya dan layak untuk menyertai kerja-kerja yang ditawarkan sebagaima na

berikut :-