MENU

KENYATAAN TAWARAN

(KHAS UNTUK BUMIPUTERA)

1. Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) dan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) mengikut kelas pendaftaran sebagaimana disyaratkan dalam tawaran yang masih sah tempohnya dan layak untuk menyertai kerja-kerja yang ditawarkan sebagaimana berikut: