MENU

Menurut subseksyen 13(2) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), adalah ini diberitahu bahawa salinan Draf Rancangan Tempatan Daerah Tangkak 2030 (Pengubahan 1) adalah tersedia untuk diperiksa pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut:

TARIKH

MASA

TEMPAT

01 Februari 2020

(Sabtu)

 

hingga

 

28 Februari 2020

(Jumaat)

 

 

 

 

9.00 pagi

hingga

4.30 petang

(Ahad – Rabu)

 

9.00 pagi

hingga

3.00 petang

(Khamis)

Tutup pada hari Jumaat, Sabtu dan Cuti umum.

  1. Ruang Legar Pejabat

      Majlis Daerah Tangkak

      84900, Tangkak

 

  1. Ruang Legar Pejabat

      PLANMalaysia@Johor

      Aras 1, Bangunan Dato’ Mohamad

      Salleh Perang

      79646 Kota Iskandar, Iskandar Puteri

Sebarang maklum balas / cadangan / bantahan boleh dibuat melalui Borang Penyertaan Awam yang disediakan secara percuma di lokasi-lokasi sebagaimana di atas atau melalui laman web yang dinyatakan di bawah sebelum atau pada 28 Februari 2020.

Semua borang, surat atau memorandum hendaklah dialamatkan kepada:

MAJLIS DAERAH TANGKAK

84900 Tangkak, Johor Darul Ta’zim

Laman web MDT: www.mdtangkak.gov.my

Laman web PLANMalaysia@Johor: https://jpbd.johor.gov.my/

Laporan Draf RTD 2030