MENU

KEPADA : SEMUA PEMILIK PROJEK PEMBINAAN DI BAWAH AKTA 520 DAN PERKHIDMATAN
PROFESIONAL YANG TERLIBAT DALAM INDUSTRI PEMBINAAN

TARIKH : 8 NOVEMBER 2020

SILA AMBIL PERHATIAN!  Selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) yang
berkuatkuasa  bermula  9  NOVEMBER  2020  sehingga  6  DISEMBER  2020,  semua  tapak  projek  adalah
DIBENARKAN BEROPERASI sepanjang tempoh berkenaan dengan mematuhi arahan tetapSOP Pembinaan;

  • Operasi di kawasan PKPD tidak dibenarkan
  • Tertakluk kepada Peraturan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  • Mematuhi  mana-mana  SOP  yang  dikeluarkan  oleh  CIDB,  MKN,  KKM  dan  Agensi  yang  termasuk  dalam rantaian bekalan dan perkhidmatan
  • Mematuhi undang-undang bertulis yang berkuatkuasa – Akta 520 dan Akta 342
  • Patient under investigation & person under surveillance, tidak dibenarkan datang bekerja dan perlu menjalani tempoh pengasingan yang ditetapkan oleh KKM.

Pemilik  projek juga  perlu  mematuhi  Akta  Jalan,  Parit  dan  Bangunan  1974  (Akta  133),  Undang  –  Undang  Kecil
Bangunan Seragam 1986 (Johor) dan SOP Kementerian Kerja Raya.
Perkara – perkara yang perlu dipatuhi adalah seperti berikut:

Muat Turun Borang Ikrar Akujanji Pematuhan SOP