MENU

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA NOVEMBER 2020

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontraktor yang berdaftar di Majlis Daerah Tangkak, serta memiliki Sijil-sijil di bawah Sistem Satu Pendaftaran Kontraktor (SSPK) iaitu Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SSPK) oleh CIDB, Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB, Sijil Suruhanjaya Tenaga dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK dalam Gred dan Kategori yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja sebagaimana berikut:-

Tender Ref: 
MDT(SH)17/2020/PROJEK - MDT(SH)22/2020/PROJEK
Tender Closing Date: 
Sunday, 29 November 2020