MENU

Nama : YM Ungku Mohd Zaffrin Bin Ungku Mohd Zaman

Jawatan : Yang DiPertua Majlis Daerah Tangkak

 

1. Tarikh Sandang : Februari 2023
2. Tarikh Lahir : 15 Ogos 1978
3. Pendidikan   MSc Pembangunan Tanah (UTM), BBA Perbankan Islam (UiTM), Diploma Pengajian Perniagaan (UiTM)
4. Pengalaman Bekerja :
  1. Penolong Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor ( 2005-2013)
  2. Penolong Pentadbir Tanah 1 Pejabat Tanah B Pahat (2013-2016)
  3. Setiausaha Majlis Perbandaran Muar ( 2016-2019)
  4. Ketua Penolong Pegawai Daerah Johor Bahru (2019-2023)
  5. Yang Dipertua Majlis Daerah Tangkak (2023 - Kini)