MENU

Senarai Akta

Bagi mengukuhkan lagi sistem pentabiran Majlis Daerah Tangkak (MDT) ini, terdapat penambahan dari segi penggunaan akta, iaitu Akta A 933. Akta ini akan memperkukuhkan lagi penggunaan Akta 172 di MDT. Peranan terperinci akta-akta yang diguna pakai ini adalah seperti jadual dibawah :-

Bil Akta Undang-undang Peranan
1. Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976 Mengandungi peruntukan berhubung tanggungjawab pentadbiran, kewangan serta kuasa PBT, peranan dan tanggungjawab mengenai tempat awam, kesihatan, perdagangan, pengangkutan dan lalu lintas, tempat perkuburan, perlesenan, kadar dan nilaian serta alam sekitar.
2. Akta 133 Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974 Kuasa PBT berhubung tanggungjawab perancangan jalan, parit dan bangunan di dalam kawasan pentadbirannya.
3. Akta 953 Kanun Prosedur Jenayah  
4. Akta Keterangan Akta Keterangan 1950

 

5. Akta 172 Akta Perancangan Bandar & Desa  
6. Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta Pengangkutan Jalan