MENU

Senarai Akta

Bagi mengukuhkan lagi sistem pentabiran Majlis Daerah Tangkak (MDT) ini, terdapat penambahan dari segi penggunaan akta, iaitu Akta A 933. Akta ini akan memperkukuhkan lagi penggunaan Akta 172 di MDT. Peranan terperinci akta-akta yang diguna pakai ini adalah seperti jadual dibawah :-

Bil Akta Undang-undang Peranan
1. Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976 Mengandungi peruntukan berhubung tanggungjawab pentadbiran, kewangan serta kuasa PBT, peranan dan tanggungjawab mengenai tempat awam, kesihatan, perdagangan, pengangkutan dan lalu lintas, tempat perkuburan, perlesenan, kadar dan nilaian serta alam sekitar.
2. Akta 172 Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 Peranan dan kuasa PBT di dalam mengatur, mengawal, merancang pemajuan dan kegunaan semua tanah dan bangunan di dalam kawasan pentadbirannya.
3. Akta A933 Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan 1995) Mengawal pembangunan, pemeliharaan pokok dan kawasan-kawasan kemajuan.
4. Akta 133 Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974

Kuasa PBT berhubung tanggungjawab perancangan jalan, parit dan bangunan di dalam kawasan pentadbirannya.

5.   Undang-Undang Kecil (UUK)

1) Undang-undang Kecil Pasar (MDMU) 1981

2) Undang-Undang Kecil Penjaja(MDMU)1981

3) Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran (MDMU) 1981

4) Undang-Undang Kecil Tred, Perniagaan, Perindustrian dan Profesyen (MDT) 2017  

5) Undang-Undang Kecil Iklan (MDMU) 1981 (Pindaan ) 1990

6) Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (Akta 171) (MDMU)

7) Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MDMU) 1987

8) Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MDMU) 1988

9) Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MDT) 2017

10) Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MDMU) 1985

11) Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya  (MDMU) 1988

12) Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (MDMU) 1995

13) Undang-Undang Kecil Taman (MDMU) 1987

14) Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau  (MDMU) 1995

15) Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MDT) 2003

16) Undang-Undang Kecil Mendapatkan Tunggakkan (MDT) 2017

17) Undang-Undang Kecil Vandalisme (MDT) 2017

18) Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat-Tempat Makan (MDT) 2017

19) Undang-Undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) (MDT) 2017

20) Undang-Undang Kecil Pasar Malam / Sehari (MDT) 2017

21) Perintah Lalulintas Jalan Peruntukan Tempat Letak Kereta (MDT) Pindaan 2020

22) Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MDT 2003

23) Undang-Undang Kecil Spa (MDT) 2021