MENU

Pekeliling

 

Pekeliling yang diterima pakai

  • Pekeliling Pelanjutan Umur Persaraan Wajib
  • Pekeliling Pemakaian Pakaian Batik Malaysia

 Jabatan Perkhidmatan Awam

  • Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam

 

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :