MENU

Pekeliling Am Johor

Surat Pekeliling Am Kerajaan Johor Bil. 2/2001
 

 Pekeliling Am Kerajaan Johor Bil.3 Tahun 2003
 

Pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (MAMPU)

 

Surat Pekeliling Perbendaharaan Malaysia

 

Pekeliling ICT

 

PANDUAN

  • Garis Panduan Semakan Semula Prosedur Dan Proses Kerja Di Agensi Kerajaan. [Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2002]
  • Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan [Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2008]
  • Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam [Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2006]