MENU

DRAF RANCANGAN TEMPATAN DAERAH TANGKAK 2030 (PENGUBAHAN I)

Pelan Strategik Majlis Daerah Tangkak 2009 - 2015

Pelan Strategik MDT

 

Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia 2012 - 2016

Pelan Strategik MDT

 

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

Pelan Strategik ICT 2012 - 2016

Pelan Strategik MDT

 

Buletin Majlis Daerah Tangkak

  

 

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

Pamplet Pelacongan Daerah Ledang

Pelan Strategik MDT

 

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

Pautan Laman