MENU

APAKAH CUKAI TAKSIRAN / CUKAI PINTU

Cukai Taksiran atau lebih dikenali dengan Cukai Pintu ialah cukai yang dikenakan ke atas semua hartanah di dalam kawasan Majlis Daerah.

 

SIAPAKAH YANG PATUT MEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN

Semua pemilik hartanah seperti rumah kediaman, kedai, harta perniagaan, perusahaan, hotel, kilang dan semua permis yang didirikan di dalam kawasan Majlis Daerah.

 

MENGAPA PEMILIK HARTANAH DIKENAKAN CUKAI TAKSIRAN

Cukai Taksiran ini dikenakan untuk membolehkan Majlis Daerah menyalurkan perkhidmatan seperti memunggut sampah, penyelenggaraan jalan, lampu jalan, perparitan, kemudahan awam, taman rekreasi dan sebagainya.

 

MAKLUMAT CUKAI TAKSIRAN MAJLIS DAERAH

Bil-bil cukai taksiran dikeluarkan dua kali setahun iaitu untuk tempoh:-

  • Setengah Tahun Pertama 1 Jan – 28 Feb
  • Setengah Tahun Kedua 1 Julai - 31 Ogos

BILAKAH IANYA PERLU DIJELASKAN

Pada atau sebelum tarikh seperti berikut:-

Tempoh
Tarikh Akhir
Setengah Tahun Pertama
1 Januari - 28 Februari
Setengah Tahun Kedua
1 Julai - 31 Ogos

 

  • 1

Pautan Laman