MENU

Orang ramai dipelawa untuk menyalurkan idea, pandangan serta cadangan berkaitan Pelan Pembangunan Mampan Negeri Johor (PPMJ) 2030.

Borang kaji selidik boleh diakses melalui pautan

<klik pautan>

ATAU

Imbas QR Code di dalam poster di atas.

PPMJ 2030 digariskan berpandukan 3 objektif utama, iaitu Mampan Ekonomi, Mampan Fizikal dan Mampan sosial yang disokong dengan 8 teras utama.

Menerusi pelan pembangunan ini, kerajaan negeri yakin Johor mampu dibangunkan sebagai sebuah negeri yang berdaya saing dan membangunkan bangsa Johor ke arah pemikiran kelas pertama secara holistik.

Ayuh! bangsa Johor, bersama kita menentukan hala tuju Johor sebagai Negeri Berprestasi Tinggi, Bangsa Johor Bestari.
Maklum balas serta cadangan dari anda semua amat dihargai.