MENU

 

SKOP TUGAS JAWATANKUASA PROMOSI EKSA MAJLIS DAERAH TANGKAK

  • Menyediakan pelan pelaksanaan aktiviti promosi EKSA
  • Mengenalpasti aktiviti/kempen promosi bagi memupuk kesedaran penyertaan untk menjayakan pelaksanaan EKSA
  • Menganalisis keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan
  • Melaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran EKSA di kalangan warga jabatan/agensi

 

Carta Organisasi Jawatankuasa Promosi

Carta Perbatuan Jawatankuasa Promosi

Aktiviti Jawatankuasa Promosi