MENU

Majlis Daerah Tangkak menawarkan ruangniaga tersebut kepada peniaga-peniaga yang berminat dan berkelayakan seperti dibawah :-

  1. KELAYAKAN

Pemohon mestilah warganegara Malaysia dan penduduk tempatan diberi keutamaan.

      2. SYARAT-SYARAT PERNIAGAAN

Peniaga-peniaga tertakluk kepada syarat-syarat teknik yang akan ditetapkan oleh pihak Majlis Daerah Tangkak

      3. CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah dibuat dengan menghantar surat serta kertas cadangan menggunakan Borang Permohonan Sewaan Bangunan/Premis, yang boleh diperolehi di Majlis Daerah Tangkak secara percuma

      4. TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Borang permohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta Majlis Daerah Tangkak sebelum atau pada 05 OGOS 2018

      5. PEMILIHAN

Hanya permohonan yang lengkap dan menepati Kriteria sahaja akan dipanggil untuk temuduga.

Pautan Laman