MENU

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA(G1-G7) [TARIKH TUTUP:11 OGOS 2021]

Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontraktor yang berdaftar di Majlis Daerah Tangkak serta memiliki Sijil-sijil di bawah Sistem Satu Pendaftaran Kontraktor (SSPK) iaitu Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SSPK) oleh CIDB, Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB, Sijil Suruhanjaya Tenaga, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK dalam Gred dan Kategori yang bekaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja sebagaimana berikut:-

 

Tender Ref: 
MDT (SH)21/28/29/30/2021/PROJEK, MDT 13-2/7, MDT 13-2/24
Tender Closing Date: 
Rabu, 11 Ogos 2021

Pautan Laman