MENU

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA (PROJEK)

1. Sebutharga adalah dipelawa daripada Kontraktor yang berdaftar di Majlis Daerah Tangkak, serta memiliki Sijil-sijil di bawah Sistem Satu Pendaftaran Kontraktor (SSPK) iaitu Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (SSPK) oleh CIDB, Sijil Perakuan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB, Sijil Suruhanjaya Tenaga, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh PKK dalam Gred dan Katageori dan telah dibuat pendaftaran dengan JCCD yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja sebagaimana berikut:-

(Muat turun tawaran sebutharga pada pautan di bawah)

2. Dokumen sebutharga akan mula dijual mulai daripada 27hb Mac 2023 (Isnin) sehingga 09hb April 2023 (Ahad) dari jam 8.00 pagi hingga 4.00 petang (semasa waktu pejabat). Bayaran dokumen sebutharga dalam bentuk 'Bank Deraf' atau Kiriman Wang Pos (Money Oder) dibuat atas nama MAJLIS DAERAH TANGKAK. Wang Tunai atau Cek tidak boleh diterima selaras dengan ketetapan 1PP-PK2 perenggan 8(iii)(e)(5).

Tender Ref: 
MDT.(SH) 10-12/2023/PROJEK , MDT 13-2/31
Tender Closing Date: 
Ahad, 9 April 2023