MENU

Sebutharga adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK) dan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) mengikut kelas pendaftaran sebagaimana disyaratkan dalam tawaran yang masih sah tempohnya dan layak menyertai kerja-kerja yang ditawarkan sebagaimana berikut:-

Bil.Sebutharga Butiran Tawaran/ Tajuk Kerja Gred Kategori Pengkhususan Harga (RM)
MDT/11/1/9 Kerja-Kerja Laluan Sikal Di Sempadan Chohong-Simpang Bukit Kecil Sejuah 7.2 km (Laluan 2 Hala) G1

CE:CE 01

dan

CE:CE 21

50.00

 

Tender Ref: 
MDT/11/9
Tender Closing Date: 
Isnin, 27 November 2017

Pautan Laman