MENU

RALAT (CARA BAYARAN) :
Bayaran bagi dokumen sebutharga hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau menggunakan Wang Pos (Money Order) atau Wang Kiriman Pos Berpalang (Postal Order) dan dibayar atas nama ketua agensi "Yang Dipertua Majlis Daerah Tangkak". Wang Tunai atau Cek tidak boleh diterima selaras dengan ketetapan 1PP-PK2 perenggan 8(iii) (e)(5).

Pautan Laman